divendres, de novembre 02, 2007

EL BOLET


Amb pintura blanca i un pinzell hem pintat un rotlle de paper.
Amb pintura vermella i pinzell hem pintat un tros de cartró per fer-ne el barret.
Amb pintura blanca i el dit hem fet els puntets al barret.

UNA CAMA I UNA BARRET QUE S'AGUANTA DRET
Què és?
el bolet